Blog

Yoksa Plates Kronİk Bel Ağrılara İyİ Gelmİyor mu?

Kronik ve spesifik olmayan bel ağrılı 64 kişi iki guruba ayrılıyor, yarısına özel gövde hareketleri (pilates) yaptırılıyor, diğer yarısına sabit bisiklette pedal çevirmesi söyleniyor. 8 hafta süren uygulama sonrasında ilk sonuçlar pilatesin genel ağrı ve ağrıya bağlı sakatlık korkularına karşı daha etkili olduğu yönünde gelse dahi, 6 ay sonunda kazanımların her iki gurup için aynı olduğu meydana çıkıyor.

 Muhakkak tek bir araştırmaya bakıp belli bir methodu küçümsememek gerek. Ayrıca gövde spesifik (core) egzersizleri performans, sakatlık önleme, kontrol vb bir çok faydaya sahip. Ancak bel ağrılı popülasyonlarda pilatesin ya da spesifik core egzersizlerinin "ağrı azaltmada" geleneksel kuvvet ve kondisyon çalışmalarından "daha etkili" olduğunu gösteren yeterli veri bulunmuyor. O zaman neden hala doktorlar, terapistler ve medya ısrarla belli yöntem isimleri üzerinde durmaya devam ediyorlar?

Tüm Makaleler