Blog

Postür Bozuklukları

Postür, vücuttaki organların sistematik olarak dizilişinin ortaya çıkardığı görüntünün tıp dilindeki durus bozukluğudur.  Anlaşılacağı gibi postür bozukluğu da görüntüde olan basit veya karmaşık hatadır.
Bahsedeceğimiz konuda bu bozuklukların nasıl oluştuğu ve nasıl düzelebileceği. Duruş bozukluğunu giderilmesi hakkındada bilgi vereceğiz.

Postür bozukluğu olup olmadığını nasıl anlarız?

Postur bozukluğu önden veya arkadan bakıldığında dikey eksende, vücudun yanlara doğru kayması olarak(skolyoz) görülebilir. Bunu belirlemenin bir diğer yolu da vücudun kalçadan 90 derece öne eğildiği düşünülürse kalça veya baş tarafından bakıldığında omurga ekseninde yanlara boyunca yamukluk görülmesi yada omuzlar arası dengesizlik olmasıdır. Bu durum belden yukarısının belirgin şekilde kısa olmasıylada anlaşılır.
Ayrıca vücuda yanlardan bakıldığında, kulakların düşey ekseninin omuz başlarıyla aynı hizadan geçmemesidir. (kamburluk)

Postür bozukluğunun sebepleri nedir?

Bu görünüş bozuklukları çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde yapılan hatalardan dolayı oluşabilir ve duruş bozukluğu ilerleyebilir. Nedenleri başlıca şunlardır :
*Geçirilmiş olan kaza veya çarpmalardan dolayı oluşabilir.
*Çocukluk ve bebeklik döneminde ailenin konuya bilinçsiz yaklaşmasından dolayı, çok dar elbiselerin giydirilmesi, bel kemerelerinin çok sıkılması, yanlış ayakkabı giydirilmesi ve bebeklerin yanlış kundaklanmasıdır.
*Okul yıllarında çocukların ağır sırt çantaları taşıması, okul sıralarının uygun olmaması, yanlış oturma biçimi etkin nedenlerdir.
*Ergenlik döneminde hızlı gelişen çocukların, kendi duruşlarına dikkat etmemesi, ya da özenti sebebiyle öne eğik durmalarından ve yürümelerinden kaynaklanan bozukluklar.
*Özellikle bayanların ergenlik döneminde fiziksel değişimlerini gizleme istekleri ya da göğüslerinin büyük olması sebebiyle öne eğik durmalarından dolayı kaynaklanan bozukluklar.
*Bayanlar için yine büyük göğüslerin yeteri kadar desteklenmemesinden dolayı da zamanla oluşabilir.
*İş yaşamında uzun süre sandalye ya da oturak üzerinde yanlış oturulması, bilgisayar ekranına uygun mesafeden bakılmaması, ekranın baş hizasında olmaması da etkendir.
*Yapılan işinde duruş bozukluklarına etkisi büyüktür. Ağır işlerde çalışan birisi ile sadece masa başından işini yürüten kişinin duruşunun aynı olması beklenemez. Fakat duruş bozuklukları aynı şekilde oluşabilir.
*Kullanılan korseler(zayıf kaslarla birleşirse), çok dar giyilen sert kumaşlı elbiseler (zayıf kaslarla birleşirse), kemer takma sıkılığı, kullanılan yanlış ayakkabılarda bunlara sebep olabilir.
*Hareketsizlik ve yorgun hissetme, beyin kas ilişkisinden dolayı omuzların düşük durmasının zamanla kalıcı olması.
*Bel, karın ve sırt kaslarının zayıflığı da bu tür problemlere sebep olabilir, kalça ve bacak kaslarının da zayıflaması bu şikayetlerin artmasına etken olabilir.
*En önemlisi ve sık rastlananı ise antrenman esnasında vücudun ön grup kaslarının sıklıkla çalıştırılırken, arka grup kaslarının es geçilmesidir. Buna hamstring kasları da dahildir.

Postür bozuklukları nelere sebep olabilir?

*En çok şikayet edilen konuların başında kronik omuz, boyun, sırt ve bel ağrıları gelir.
*İlerleyen yaşlarda kamburluk problemi ortaya çıkabilir.
*İlerleyen yıllarda boyun bölgesinde kireçlenmeye neden olabilir.
*Omuzlarda bulunan düşüklük ve öne eğrilik problemi zamanla kürek kemiği altından geçen sinir ve damaların sıkışmasına neden olabilir.
*En önemlisi görüntü bozukluğu psikolojik olarak kişiyi etkileyebilir ve çekingen olmasına sebep olabilir.

Postür bozukluğu nasıl giderilebilir?

Oluşan postür bozukluğu omurgadaki kırık çatlak veya kemikleşmiş yapıdan kaynaklanmıyorsa kasların doğru şekilde çalıştırılmasıyla kolayca çözülebilir.
Görülen bozuklukların büyük çoğunluğu günlük yaşamda yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Basit önlemler ve birkaç doğru egzersizle düzeltilmesi mümkün ve kolaydır. Bu önlemlerin başında doğru oturma pozisyonu ve yürüme esnasında pozisyona dikkat edilmesi gerekir. Esas belirleyici faktör ise doğru kasların biraz kuvvetlendirilmesidir.

Tüm Makaleler