Blog

Nedir bu Crossfit Merakı ? (Sakatlıklar)

 Daha bu üyeler kendi vücut ağırlığıyla bozmadan normal squat yapamazken, yeni başlayan sedanterlere Overhead Squat, Koparma, One Leg Squat yaptırmak Personel Trainerların özel ders satmak için dikkat çekmekten başka bir şey değil ? Sinir sistemini en basit harekete alıştırmadan zor hareketten başlamak ve bunu patlayıcı şekilde hareketten çalarak hızlı yapmak yeni başlayan bireyler için felakettir. Bunu Personel Trainerların bilinçlenip ve kar amacı gütmeden temel hareketleri aylarca üzerinde durup sonradan sistemli fonksiyonel harekete geçmeleri önemli husustur.

Tüm Makaleler