Blog

Kadınlar Diz Sakatlığı

Madem konu kadınlar, kadın anatomisi hakkında önemli bir bilgi de benden olsun. Kalçadan dize doğru çizilen bir doğrultunun dizin içinden geçtiği varsayılan düşey doğrultu ile yaptığı açıya Q açısı denir. Bu açı erkekte ortalama 13 derece civarı iken kadında ortalama 16 derece civarıdır. Moda, kültürel nedenler, topuklu ayakkabı vb. sebeplerden dolayı bazı kadınlarda bu açı daha da büyüyebilir. Ön bacak kasları (kuadriseps) bu açı nedeniyle kasılma sırasında patellayı dışa doğru kaymaya zorlar. Nitekim kadın sporcular, erkek sporculara göre 4-6 kat daha fazla diz yaralanmaları yaşarlar. (North American Journal of Sports Physical Therapy, December 2010) Kuadrisepslerin kasılma kuvvetinin hamstring ve gluteal kaslar ile dengelenmesi bu sebepten kadınlar için daha önemlidir. Kalça hareketi diye yaptırılan bir çok bacak egzersizi kadınlarda giderek kuadriseps/hamstring dengesini bozarak diz yaralanmalarına sebebiyet verebilir. Buna imkan vermemek için hareket profesyonelleri iyi bir anatomi ve biyomekanik birikime sahip olmaları gerekir.

Tüm Makaleler