Blog

Glutamin

Glutamin , vücutta en çok bulunan amino asittir. İskelet kaslarındaki amino asit havuzunun %60’ı ve vücutta sirkülasyonda olan toplam amino asitlerin de %20’si glutamindir.

Böbreklerde amonyak üretilmesinde  temel oluşturur. Beyin oksidasyonu (oksijenlenme) için kaynak sağlar, gastrointestinal bölge ( sindirim kanalı ) için yakıt sağlar , ayrıca immün ( bağışıklık)sistemde rolü vardır.  Stres ve katabolik hastalıklar sırasında glutamine ihtiyaç artar.Yara iyileşmelerinde , karaciğer yaralanmalarında , immün sistem fonksiyonlarında  , intestinal ( sindirim yolu )  enfeksiyonlarında glutamin desteği yararlı olmaktadır. Yüksek dozda alınmasıyla gut atakları önlenmekte , normal bağırsak durumunun devamı sağlanmakta ve bakteriyel translokasyonu (yerleşmesi) önlemektedir.  Elzem olmadığı kabul edilmesine karşın yararlarına dayanılarak günümüzde elzemliği tartışılmaktadır.

Tüm Makaleler