Blog

Az ve Sık Yemek Yanlış mı?

2-3 Büyük öğünle mi daha çok kas kazanıp yağ kaybedeceğiz, yoksa 4-7 küçük öğünle mi? Henüz yayımlanan (Ocak 14 2015) bir araştırma bu soruya cevap verdi. Bu aslında tek bir araştırma değildi. Tam olarak 15 farklı araştırmayı inceleyen bir "meta analiz" idi! Analiz sonrasında araştırmacılar, sık ve az yemenin (5 öğün/gün ve daha fazlası) kilo kaybı ya da kas kitlesi artışına yardım ettiği iddiasının sadece 2 haftalık tek bir araştırmadan yola çıkılarak yapıldığını farkına vardılar. Hatta bu tek araştırma ile ilgili iki ana problem vardı: 1) Protein miktarı çok düşüktü (60 gr/gün), dolayısıyla kaybın geneli kastan oldu 2) Öğünler genellikle sıvı öğünlerdi, o yüzden katı besinlere göre çok daha hızlı absorbe oluyordu. Bu tek araştırma analizden çıkartıldığında, öğün sıklığının yağ kaybı ya da kas kazanımına etkisi kalmıyordu. Yazarlardan direkt alıntı yapılırsa: "Öğün sıklığının vücut ile olan olumlu ilişkisi, sadece bir araştırma tarafından desteklendiğinden doğruluğu şüphe içeren bir iddiadır. Konu vücudu iyileştirmek olduğunda kişiye verilecek beslenme önerileri içerisinde gündeki öğün sayısı tamamen KİŞİSEL TERCİHE bırakılmalıdır!" Değerli diyetisyenler, bilmem anlatabildim mi? KAYNAK: http://nutritionreviews.oxfordjournals.org/content/73/2/69

Tüm Makaleler