Blog

Anti Ekstansiyon (Bel Çukurlaşmasına Direnme) Plank Pozisyonu

-Bunun en büyük nedeni NİCELİKTEN ZİYADE NİTELİK (quality over quantity) prensibidir.

-Vücudun gerilim altında durduğu süre arttıkça, kalçada posterior tilt pozisyonunu tutma becerisi giderek azalır.

-Vücut ister istemez direnci yorulan kaslardan alıp, pasif dokulara (bel omurları ve disklere aktarmaya başlar.

-Bu nedenle antrenörler, bu egzersizi süre ile değil, başka yöntemlerle zorlaştırma yoluna giderler.

Tüm Makaleler